Close

Select an option to filter your content

Close
Back

Disposable Forest
- by Ogilvy Silver Winner
— 2011

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2617

Silver Winner — 2011

Disposable Forest- Ogilvy

Credits

Shiyang He Art Director
Dong Liu Art Director
Shujie Qi Art Director
Gongxing Wang Art Director
Lianhui Hao Copywriter
Doug Schiff Copywriter
Shiyang He Creative Director
Bill Chan Executive Creative Director
Wilson Chow Executive Creative Director
Doug Schiff Executive Creative Director
Shujie Qi Illustrator
Tracy Wu Agency Producer
Yong Zhang Agency Producer
Ajie Liu Flash Developer
Vivian Guo Account Director
Yoyo Liu Senior Account Director
Raymond Tao Group Account Director
Cara Fan Senior Account Executive
Ogilvy Beijing Agency
Greenpeace East Asia Client